שמורת אבשלום -מערת הנטיפים

תוכנית מי/ 145/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שמורת אבשלום -מערת הנטיפים
מספר: מי/ 145/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.הגדרת שטחי המבנים הקיימים הצמודים למערת הנטיפים
כולל המזנון הקיים.
ב.בניית מבני מערך קליטת מבקרים ושרותים למערת
הנטיפים.
ג.הגדרת מערכת דרכי הגישה לרכב חניה ושבילים
להולכי רגל בתוך שטח שמורת אבשלום.
ד. מבנים וגדרות להריסה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהעין כרם-בי"ס חקלאי

תיאור המיקום:
ישוב:
שמורת אבשלום.הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט
בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5221חלק9
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים10/11/1993תאריך פרסום בעיתון: 10/11/1993.
פרסום לאישור ברשומות14/10/1993תאריך פרסום: 14/10/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4150. עמוד: 137. שנה עברית: התשנד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/1993
החלטה בדיון באישור תכנית17/08/1993
פרסום להפקדה ברשומות03/06/1993תאריך פרסום: 03/06/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4117. עמוד: 3134. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים04/05/1993תאריך פרסום בעיתון: 04/05/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/11/1992
החלטה בדיון בהפקדה22/09/1992
קבלת תכנית06/08/1992