שמורת אירוס ירוחם

תוכנית 20/ 03/ 303

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שמורת אירוס ירוחם
מספר: 20/ 03/ 303
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ליעד השטח לשמורת טבע לפי חוק גנים לאומיים,
שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח - 1998,
ולפי חוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965.
2. לשמור על החי, הצומח והדומם במצבם הטבעי.
3. יעוד השטח במצב מוצע תואם את המצב הקיים בתממ/ 4/ 14.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(א) עיון השר
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(ב) אישור השר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםלהבים

תיאור המיקום:
שמורת טבע אירוס ירוחם
מועצה אזורית רמת נגב
כ- 4 ק"מ צפון- מזרחית לירוחם, לאורך דרך מס' 204 בין ירוחם לדימונה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39073חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/09/2006תאריך פרסום: 21/09/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5580. עמוד: 5037. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים08/09/2006תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/09/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 08/09/2006. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה20/08/2006
החלטה בדיון באישור תכנית10/07/2006
פרסום להפקדה ברשומות16/02/2006תאריך פרסום: 16/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5495. עמוד: 1909. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה בעיתונים27/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/12/2005
החלטה בדיון בהפקדה27/12/2004
קבלת תכנית01/12/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו04/11/2004