שמורת טבע , עין ג'ינדה

תוכנית ג/ 15900

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שמורת טבע , עין ג'ינדה
מספר: ג/ 15900
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
לשנות יעוד מאזור חקלאי נהר, נחל אכזב, תעלת ניקוז ודרך מאושרת לשמרות טבע ולנחל וסביבתו
ליעד השטח לשמורת טבע לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח 1998, לפי חוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965.
לשמור על החי, הצומח והדומם במצבם הטבעי. תוך פיתוח מינורי מבקרים כגון: שבילים תצפיות ומצפורים שלטי הדרכה והסברה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק המעיינותעמק המעיינותטירת צבי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23049חלק3-5, 7-10, 13-17, 19-22
23050חלק32, 4, 10, 12
23051חלק7-9, 12, 18-19
23056חלק91-6, 8
23057חלק1-12
23058חלק4, 16, 20-211, 3, 5-10, 12-14, 17-19, 22
23060חלק81-7, 9-19
23067חלק10-11
23068חלק367, 27-28, 31-35, 37, 40, 42, 49-50
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים15/06/2012תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות14/06/2012תאריך פרסום: 14/06/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6431. עמוד: 4704. שנה עברית: התשעב .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט09/05/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/05/2012
החלטה בדיון באישור תכנית22/03/2012
פרסום להפקדה ברשומות01/12/2011תאריך פרסום: 01/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6329. עמוד: 969. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2011
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית18/11/2011
פרסום להפקדה בעיתונים07/10/2011תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/10/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט25/09/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/09/2011
החלטה בדיון בוולק"ח07/12/2009
החלטה בדיון בהפקדה23/10/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/01/2006
קבלת תכנית16/11/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל201201322/03/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים131030/11/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים54707/12/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים54602/11/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים54512/10/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים54407/09/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים53104/08/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח26306/08/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200600918/12/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200600923/10/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה