שמורת טבע , תל סהרון

תוכנית ג/ 15899

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שמורת טבע , תל סהרון
מספר: ג/ 15899
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לייעד את השטח לשמורת טבע לפי "חוק הגנים הלאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח 1998", ולפי "חוק התכנון והבנייה התשנ"ה 1965".
לשמור על החי הצומח והדומם במצבם הטבעי,

עיקרי ההוראות:
לשנות ייעוד משטח חקלאי ומשטח נהר, נחל אכזב, תעלת ניקוז אזורית לשטח שייעודו שמורת טבע.
לשנות יעוד משטח חקלאי ומשטח נהר, נחל אכזב, תעלת ניקוז אזורית לשטח שייעודו שטח חקלאי שמור.
קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק המעיינותעמק המעיינותכפר רופין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23079חלק5-12, 21, 27
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8381דרך איזורית מספר 667 צומת מעלה מירב-צומת מעוז חייםבקעת בית שאןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים15/06/2012תאריך פרסום בעיתון: 14/06/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות14/06/2012תאריך פרסום: 14/06/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6431. עמוד: 4704. שנה עברית: התשעב .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט08/05/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/05/2012
החלטה בדיון באישור תכנית22/03/2012
פרסום להפקדה ברשומות01/12/2011תאריך פרסום: 01/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6329. עמוד: 969. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2011
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית18/11/2011
פרסום להפקדה בעיתונים07/10/2011תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/10/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט25/09/2011
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר12/01/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/10/2010
החלטה בדיון בוולק"ח07/01/2008
החלטה בדיון בהפקדה23/10/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/02/2006
קבלת תכנית16/11/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל201201322/03/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים131030/11/2011
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל201100715/06/2011
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל201100413/04/2011
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל201100309/03/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע14017/02/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים120912/01/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים52407/01/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח26306/08/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200600918/12/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200600923/10/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200600714/06/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה