שמורת טבע אוג' קוצני.

תוכנית שד/ 222

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שמורת טבע אוג' קוצני.
מספר: שד/ 222
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ליעד השטח לשמורת טבע לפי חוק גנים לאומים, שמורת טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח - 1998 ולפי חוק התכנון והבניה תשכה- 1965.

ב.שחזור שך בריכת חורף.

ג. לשמור על החי, הצומח והדומם במצבם הטבעי.

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה06/09/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/02/2004
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף24/11/2003
קבלת תכנית05/01/2003