שמורת טבע אורטל

תוכנית ג/ 15198

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שמורת טבע אורטל
מספר: ג/ 15198
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
- לייעד את השטח לשמרות טבע עפ"י חוק הגנים הלאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח - 1998, ולפי חוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965.
- לשנות את ייעודי השטח מקרקע חקלאית ויער נטע אדם קיים לייעוד שטח לשמורת טבע.
- לשמור על החי, הצומח והדומם במצבם הטבעי.
- לקבוע את התכליות והשימושים המותרים בתחומי שמורה ובכללם, הוראות לקיום מרעה בתחום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(א) עיון השר
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(ב) אישור השר
נספחיםדברי הסבר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןאורטל

תיאור המיקום:
מצפון לאורטל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
202000חלק6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/07/2007תאריך פרסום: 12/07/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5691. עמוד: 3526. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים22/06/2007תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/06/2007
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/05/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות29/01/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר27/07/2006
פרסום להפקדה ברשומות25/06/2006תאריך פרסום: 25/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5544. עמוד: 3906. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים09/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 07/06/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/06/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/06/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/05/2006
החלטה בדיון בהפקדה24/08/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/03/2005
קבלת תכנית27/12/2004