שמורת טבע אחילוף החורן

תוכנית ג/ 14746

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שמורת טבע אחילוף החורן
מספר: ג/ 14746
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
2.1.1 לייעד את השטח לשמורת טבע , עפ"י חוק גנים לאומיים , שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח - 1998" , ולפי חוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965".
2.1.2. לשנות ת ייעוד השטח מקרקע חקלאית לשטח שייעודו שמורות טבע.
2.1.3. לשמור על החי, הצומח והדומם במצבם הטבעי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןרמת מגשימים

תיאור המיקום:
מצפון למושב רמת מגשימים וממערב לדרך 982.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
200000חלק4, 41
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/09/2008תאריך פרסום: 25/09/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5852. עמוד: 5858. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים21/09/2008תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2008. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2008. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/08/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות17/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות05/02/2008תאריך פרסום: 05/02/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5773. עמוד: 1802. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/01/2008
פרסום להפקדה בעיתונים04/01/2008תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/12/2007
החלטה בדיון בהפקדה24/08/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/08/2005
קבלת תכנית17/05/2004