שמורת טבע אל בז'ה, אורטל

תוכנית ג/ 8277

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שמורת טבע אל בז'ה, אורטל
מספר: ג/ 8277
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ליעד השטח לשמורת טבע לפי חוק גנים לאומיים
ושמורות טבע תשנ"ב 1992, ולפי חוק התכנון והבניה
תשכ"ה 1965 .
ב. לשמור על החי, הצומח והדומם במצבם הטבעי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןאורטל

תיאור המיקום:
ישוב: אורטל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20200חלק6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה29/10/2008
קבלת תכנית26/09/1993
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200801829/10/2008