שמורת טבע בחלקי גושים 15421 15424 - הר קוץ.

תוכנית ג/ 8416

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שמורת טבע בחלקי גושים 15421 15424 - הר קוץ.
מספר: ג/ 8416
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ליעד השטח לשמורת טבע לפי חוק גנים לאומיים ושמורות טבע תשנ"ב ,1992 ולפי חוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965.
ב. לשמור על החי, הצומח והדומם במצבם הטבעי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(א) עיון השר
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(ב) אישור השר
נספחיםדברי הסבר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתון
צפוןהגליל המזרחיעילבון

תיאור המיקום:
מזרחית לעילבון נ.צ.מ 249750/ 189250

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15421חלק2, 4
15422חלק2, 41, 3
15423חלק1
15424חלק33-3649
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/09/2007תאריך פרסום: 19/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5719. עמוד: 23. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים12/09/2007תאריך פרסום בעיתון: 11/09/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/09/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 12/09/2007. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה06/08/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/07/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות10/08/2005
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר27/02/2003
פרסום להפקדה בעיתונים21/02/2003תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום להפקדה ברשומות03/02/2003תאריך פרסום: 03/02/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5154. עמוד: 1375. שנה עברית: התשסג .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/01/2003
החלטה בדיון בהפקדה27/12/1995
קבלת תכנית11/11/1993