שמורת טבע ביצת נחל דליה

תוכנית חכ/ 414/ ת

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שמורת טבע ביצת נחל דליה
מספר: חכ/ 414/ ת
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- לייעד השטח לשמורת טבע לפי חוק גנים לאומיים, שמורת טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה.
- לשמור על החי, הצומח והדומם במצבם הטבעי.
- להסדיר ביקורי קהל תוך פיתוח מינימלי של מסתורי צפייה בציפורים, מקומות ישיבה, הצללה וכו'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(א) עיון השר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמל

תיאור המיקום:
נחל דליה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10956חלק30
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשח/ 7מעין - צבי והסביבה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/02/2010תאריך פרסום: 08/02/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6061. עמוד: 1845. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים03/01/2010תאריך פרסום בעיתון: 01/01/2010. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 03/01/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/01/2010. עיתון: הצופה.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט16/12/2009
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה03/12/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/11/2009
החלטה בדיון באישור תכנית24/09/2008
פרסום להפקדה ברשומות27/09/2005תאריך פרסום: 27/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5441. עמוד: 4304. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר26/09/2005
פרסום להפקדה בעיתונים18/09/2005תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/09/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 18/09/2005.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט03/08/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/07/2005
החלטה בדיון במועצה הארצית23/02/2005
החלטה בדיון בוולק"ח07/02/2005
החלטה בדיון בהפקדה20/10/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/06/2003
קבלת תכנית22/05/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע14017/02/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים109403/12/2009
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'200900701/04/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים38817/03/2009
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200801724/09/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים55726/09/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח20507/02/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים25718/01/2005
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200402129/12/2004
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200401620/10/2004
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200400721/04/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה