שמורת טבע במכתש הגדול

תוכנית 20/ 02/ 101/ 54

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שמורת טבע במכתש הגדול
מספר: 20/ 02/ 101/ 54
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ליעד השטח לשמורת טבע לפי חוק גנים לאומיים ושמורות טבע,
התשנ"ח- 1998, ולפי חוק התכנון והבניה התשכ"ה- 1965.
2. לשמור על החי, הצומח והדומם במצבם הטבעי.
3. לשנות את ייעוד השטח משטחים פתוחים לייעוד שטח לשמורת טבע
לפי תיקון 39 לתממ/14/4

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מסמכיםפרסום נוסח אישור ברשומות
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(א) עיון השר
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(ב) אישור השר
נספחיםדברי הסבר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםלהבים

תיאור המיקום:
מיקום: קרקעית המכתש הגדול. גובלת בכביש 225
ובשמורת טבע מצלעות המכתש הגדול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39069חלק1-2, 4-5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/12/2005תאריך פרסום: 29/12/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5475. עמוד: 1072. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים02/12/2005תאריך פרסום בעיתון: 30/11/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/12/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 02/12/2005. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/10/2005
החלטה בדיון בוולק"ח19/09/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/09/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות15/07/2005
פרסום להפקדה ברשומות15/03/2005תאריך פרסום: 15/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5379. עמוד: 2033. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/02/2005
פרסום להפקדה בעיתונים04/02/2005תאריך פרסום בעיתון: 02/02/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/02/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 04/02/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/01/2005
החלטה בדיון בהפקדה31/05/2004
קבלת תכנית02/05/2001