שמורת טבע בריכת זמורות

תוכנית 8/ 02/ 101/ 48

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שמורת טבע בריכת זמורות
מספר: 8/ 02/ 101/ 48
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעודי הקרקע משטח פרטי פתוח וקרקע חקלאית
לשמורת טבע.
2. ליעד את השטח לשמורת טבע לפי חוק גנים לאומיים,
שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח - 1998
ולפי חוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965.
3. לשמור על החי, הצומח והדומם במצבם הטבעי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מסמכיםפרסום נוסח אישור ברשומות
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביה

תיאור המיקום:
מקום: מדרום למושב גבעתי.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2535חלק28-29, 33
2777חלק1, 3, 6-8, 10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 02/ 101תכנית מתאר באר טוביהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/11/2005תאריך פרסום: 03/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5452. עמוד: 239. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים16/09/2005תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/09/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט04/09/2005
החלטה בדיון באישור תכנית11/07/2005
פרסום להפקדה ברשומות29/03/2005תאריך פרסום: 29/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5384. עמוד: 2184. שנה עברית: התשסה .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט29/03/2005
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2005
פרסום להפקדה בעיתונים04/02/2005תאריך פרסום בעיתון: 02/02/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/02/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/02/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/01/2005
החלטה בדיון בוולק"ח02/08/2004
החלטה בדיון בהפקדה16/02/2004
קבלת תכנית05/01/2000