שמורת טבע ברכת זמורות

ישות כללית ש/ דר/ 8/ 02/ 101/ 48

זיהוי ומאפיינים
סוג: אכרזת שמורת טבע
שם: שמורת טבע ברכת זמורות
מספר: ש/ דר/ 8/ 02/ 101/ 48
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שטח השמורה כ- 181.6 דונם. הברכה נמצאת בלב אזור פרדסים מצפון לקיבוץ משואות יצחק ומדרום למושב גבעתי. שטח השמורה כולל גבעה ועליה שרידי הישוב הערבי בית דראס. בשולי הגבעה, ברכה עונתית בה מתפתחת צמחיה אופיינית ומתקיימים מינים של דו-חיים ושל חסרי חוליות.
זוהי אחת מהברכות העונתיות האחרונות שנותרו במישור החוף הדרומי של ישראל.
התכנית אושרה ופורסמה לתוקף בילקוט הפרסומים מס' 5452 מיום 3.11.05.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
מסמכיםצו הכרזה
מסמכיםפרסום הכרזה בק.ת
מסמכיםהסכמות להכרזה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2535חלק28-29, 33
2777חלק1, 3, 6-8, 10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 02/ 101/ 48שמורת טבע בריכת זמורותאכרזת גן לאומי/שמורת טבע
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום בקובץ תקנות על אכרזת שמורת טבע05/07/2007תאריך פרסום: 05/07/2007. מס' ילקוט פרסומים: 6600. עמוד: 1006. שנה עברית: התשסז .