שמורת טבע ברכת קש דלתון

תוכנית ג/ 8491

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שמורת טבע ברכת קש דלתון
מספר: ג/ 8491
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד השטח לשמורת טבע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מסמכיםפרסום נוסח אישור ברשומות
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(א) עיון השר
נספחיםדברי הסבר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמרום הגלילמרום הגלילדלתון

תיאור המיקום:
ישוב: דלתון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
14057חלק1, 3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/12/1997תאריך פרסום: 21/12/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4598. עמוד: 974. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים30/03/1997תאריך פרסום בעיתון: 30/03/1997.
החלטה בדיון באישור תכנית01/01/1997
פרסום להפקדה בעיתונים27/10/1996תאריך פרסום בעיתון: 27/10/1996.
פרסום להפקדה ברשומות20/10/1996תאריך פרסום: 20/10/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4450. עמוד: 295. שנה עברית: התשנז .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/09/1996
החלטה בדיון בהפקדה25/07/1994
קבלת תכנית17/04/1994