שמורת טבע גבעות גד

תוכנית 6/ 02/ 264

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שמורת טבע גבעות גד
מספר: 6/ 02/ 264
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. להכריז השטח לשמורת טבע לפי חוק גנים לאומיים ושמורות
טבע, אתרים לאומים ואתרי הנצחה תשנ"ח - 1998 ולפי
חוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965.
ב. לשמור על החי, הצומח והדומם במצבם הטבעי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מסמכיםפרסום נוסח אישור ברשומות
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(א) עיון השר
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(ב) אישור השר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכיש

תיאור המיקום:
מיקום: כ- 15 ק"מ מערבית לישוב אמציה וכ- 2.5 ק"מ
דרומית מזרחית ללכיש
נ.צ. מרכזי 104/ 139

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3115חלק18-19
3116חלק75, 12
3117חלק1, 142, 18
3118חלק72-4, 8-10, 13
3125חלק1, 4, 9
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/06/2005תאריך פרסום: 23/06/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5409. עמוד: 3130. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים06/05/2005תאריך פרסום בעיתון: 05/05/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/05/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/05/2005. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה11/04/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/06/2004
החלטה בדיון באישור תכנית01/03/2004
פרסום להפקדה ברשומות11/12/2003תאריך פרסום: 11/12/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5255. עמוד: 1309. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים05/12/2003תאריך פרסום בעיתון: 04/12/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/12/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/12/2003. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/08/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/07/2003
החלטה בדיון בוולק"ח03/02/2003
החלטה בדיון בהפקדה02/12/2002
קבלת תכנית05/08/2002
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו30/04/2001