שמורת טבע גבעות גד

ישות כללית ש/ דר/ 6/ 02/ 264

זיהוי ומאפיינים
סוג: אכרזת שמורת טבע
שם: שמורת טבע גבעות גד
מספר: ש/ דר/ 6/ 02/ 264
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שטח השמורה כ - 12,180 דונם.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
מסמכיםצו הכרזה
מסמכיםפרסום הכרזה בק.ת
מסמכיםהסכמות להכרזה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכיש
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3115חלק18-19
3116חלק75, 12
3117חלק1, 142, 18
3118חלק72-4, 8-10, 13
3125חלק1, 4, 9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 02/ 264שמורת טבע גבעות גדאכרזת גן לאומי/שמורת טבע
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום בקובץ תקנות על אכרזת שמורת טבע12/07/2007תאריך פרסום: 12/07/2007. מס' ילקוט פרסומים: 6601. שנה עברית: התשסז .