שמורת טבע המכתש הגדול

ישות כללית ש/ דר/ 20/ 02/ 101/ 54

זיהוי ומאפיינים
סוג: אכרזת שמורת טבע
שם: שמורת טבע המכתש הגדול
מספר: ש/ דר/ 20/ 02/ 101/ 54
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שטח הדונם:

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
מסמכיםצו הכרזה - צו האכרזה
מסמכיםפרסום הכרזה בק.ת - פרסום האכרזה בקובץ התקנות
מסמכיםהסכמות להכרזה - מסמכי ההסכמות
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרמת נגברמת נגב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39069חלק1-2, 4-5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית20/ 02/ 101/ 54שמורת טבע במכתש הגדולאכרזת גן לאומי/שמורת טבע
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום בקובץ תקנות על אכרזת שמורת טבע23/01/2007תאריך פרסום: 23/01/2007. מס' ילקוט פרסומים: 6554. עמוד: 476. שנה עברית: התשסז .