שמורת טבע הנחלים הגדולים - חבל אילות

תוכנית 12/ 03/ 126

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שמורת טבע הנחלים הגדולים - חבל אילות
מספר: 12/ 03/ 126
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לשמור ולעודד את החי, הצומח והדומם
ולהגיע למלוא הפוטנציאל הטבעי.
ב. להכריז על השטח כשמורת טבע לפי חוק גנים לאומיים
ושמורות טבע מספר 404 תשכ''ג ולפי חוק התכנון והבניה.
ג. לעודד תנועה, טיול ותיירות בתחומי השמורה, להתקין מתקנים
למטרה זו ונלקוט בצעדים להבטחת המטיילים.
ד. לאפשר ולעודד מחקרים להכרת הפוטנציאל הטבעי בתחומי השמורות
ונקיטת צעדים ליישומם של מחקרים אלה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/02/1981תאריך פרסום: 12/02/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2692. עמוד: 1093. שנה עברית: התשמא .
פרסום לאישור בעיתונים01/02/1981תאריך פרסום בעיתון: 01/02/1981. תאריך פרסום בעיתון: 01/02/1981. תאריך פרסום בעיתון: 01/02/1981.
החלטה בדיון באישור תכנית29/09/1980
פרסום להפקדה ברשומות08/11/1979תאריך פרסום: 08/11/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2576. עמוד: 240. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים23/10/1979תאריך פרסום בעיתון: 23/10/1979. תאריך פרסום בעיתון: 23/10/1979. תאריך פרסום בעיתון: 23/10/1979.
החלטה בדיון בהפקדה30/07/1979
קבלת תכנית16/07/1979