שמורת טבע הר הנגב - הרחבה 1 - רמת נגב

תוכנית 20/ 02/ 173/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שמורת טבע הר הנגב - הרחבה 1 - רמת נגב
מספר: 20/ 02/ 173/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ליעד השטח לשמורת טבע לפי חוק גנים לאומיים , שמורות טבע,
אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח - 1998 , ולפי חוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965.
2. לשמור על החי, הצומח והדומם במצבם הטבעי.
3. לשנות ייעוד משטחים פתוחים, שמורת טבע ושטח איגום והחדרה לשמורת טבע ולשטח איגום והחדרה התחום שמורת טבע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - מצב קיים
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - מצב מוצע
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(א) עיון השר
נספחיםדברי הסבר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות
דרוםלהבים

תיאור המיקום:
שמורת טבע הר הנגב הרחבה 1
מועצות אזוריות: רמת נגב, חבל אילות
מיקום: השמורה צמודה בצידה המערבי לפינה הדרום- מזרחית של שמורת טבע הר הנגב המוכרזת, בצידה המזרחי צמודה השמורה לכביש 40, בדרומה נמצאת השמורה כחצי קילומטר צפונית לנחל פארן.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39080חלק1
39085חלק1-2, 4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/01/2007תאריך פרסום: 30/01/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5621. עמוד: 1357. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים15/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 14/12/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/12/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/12/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/12/2006
החלטה בדיון באישור תכנית15/05/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות16/02/2006תאריך פרסום: 16/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5495. עמוד: 1909. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים27/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/12/2005
החלטה בדיון בהפקדה27/12/2004
קבלת תכנית09/06/2003