שמורת טבע הר עמיעד, " אם החיטה".

תוכנית ג/ 12086

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שמורת טבע הר עמיעד, " אם החיטה".
מספר: ג/ 12086
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לשנות יעוד מקרקע חקלאית לשמורת טבע
2. לייעד את השטח לשמורת טבע עפ"י " חוק הגנים הלאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח - 1998", "ועפ"י חוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965".
3. פירוט שטחים עפ"י תמ"א 22 לשטחי יחער וסוגיו.
4. לשמור על החי, הצומח והדומם במצבם הטבעי, בשטח שיעודו שמורת טבע.
5. קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליון

תיאור המיקום:
מערבית לכביש עמיעד ראש פינה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13734חלק1-2
13735חלק21
13925חלק1
13931חלק1-2, 4-5, 7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 11059תכנית מפורטת עמיעדשינוי
תוכניתג/ 5698חלוקת מגרשים מחדש -עמיעד והסביבהשינוי
תוכניתג/ 1757קבוץ עמיעדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/11/2006תאריך פרסום: 08/11/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5593. עמוד: 462. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים27/10/2006תאריך פרסום בעיתון: 22/10/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/10/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/10/2006. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה17/09/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/08/2006
החלטה בדיון בוולק"ח02/05/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות28/03/2005
החלטה בדיון באישור תכנית28/03/2005
פרסום להפקדה ברשומות30/11/2004תאריך פרסום: 30/11/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5347. עמוד: 685. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/11/2004
פרסום להפקדה בעיתונים29/10/2004תאריך פרסום בעיתון: 25/10/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/10/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/10/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/09/2004
החלטה בדיון בהפקדה16/12/2002
קבלת תכנית20/08/2000