שמורת טבע הר שכניה, ומערת שכניה

תוכנית ג/ 15056

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שמורת טבע הר שכניה, ומערת שכניה
מספר: ג/ 15056
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- לייעד השטח לשמורת טבע לפי חוק הגנים הלאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח - 1998 , ולפי חוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965.
- לשמור על החי, הצומח והדומם במצבם הטבעי.

עיקרי הוראות התכנית:-
- שינוי ייעוד השטח ייעוד של שמורת טבע.
- קביעת התכלית המותרת לכל ייעוד קרקע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(א) עיון השר
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(ב) אישור השר
נספחיםדברי הסבר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגב
צפוןשפלת הגלילכאבולכאבול

תיאור המיקום:
צפונית לישוב קורנית, שכניה ומנוף דרומית לישוב רקפת.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17675חלק3, 21
17677חלק1
17678חלק1-6, 1114
17679חלק3
17680חלק12-4, 7-8
18562חלק1, 10, 17, 20, 22
19299חלק5-615, 17, 44-45, 55
19603חלק36-39
19605חלק49, 6970
19808חלק8
19809חלק1011
19815חלק4, 65, 7
19816חלק8-9
19817חלק4-7, 102, 8
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות10/10/2012
פרסום להפקדה ברשומות16/09/2010תאריך פרסום: 16/09/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6135. עמוד: 49. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2010
פרסום להפקדה בעיתונים30/07/2010תאריך פרסום בעיתון: 28/07/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/07/2010. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 30/07/2010. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/07/2010
החלטה בדיון בהפקדה05/05/2010
קבלת תכנית05/05/2010
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט12/05/2008
החלטה בדיון בוולק"ח05/02/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/04/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות201202510/10/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות201200615/02/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות201100111/01/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים117530/08/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201000805/05/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל201000210/02/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200902223/06/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200901306/04/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים90730/06/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200800605/03/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע12601/03/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח25305/02/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200600812/07/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200502431/08/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה מתוקנת על הפקדת תכנית