שמורת טבע ויער - פארק הלס

תוכנית 7/ 02/ 491

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שמורת טבע ויער - פארק הלס
מספר: 7/ 02/ 491
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת פארק הלס לשימור משאבי הטבע הנוף והמורשת לימושי נופש בחיק הטבע ולתיירות האקולוגית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעון
דרוםשמעוניםמרחבים

תיאור המיקום:
גוש: 100192-2 חלקי חלקה: 1
גוש: 100200-1 חלקי חלקה: 1
גוש: 100201-1 חלקי חלקות: 1, 5
גוש: 100202-2 חלקי חלקה: 2
גוש: 100202-3 חלקות מלאות: 1, 2, 4 חלקי חלקה: 3
גוש: 100204-1 חלקי חלקה: 1
גוש: 100204-2 חלקות מלאות: 12, 15, 16
חלקי חלקות: 1, 4, 5, 10, 11, 17, 21, 23, 24
גוש: 100205-1 חלקי חלקה: 1
גוש: 100206-1 חלקי חלקה: 1
גוש: 100207-1 חלקי חלקה: 1
גוש: 100208-1 חלקי חלקה:1
גוש: 100209-2 חלקי חלקה: 1

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףכפיפות
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורפירוט
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון במועצה הארצית24/01/2012
החלטה בדיון בהפקדה20/12/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/11/2009
קבלת תכנית17/06/2009
פרסום קביעת תנאים ברשומות13/05/2007תאריך פרסום: 13/05/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5663. עמוד: 2756. שנה עברית: התשסז .
פרסום קביעת תנאים בעיתונים27/04/2007תאריך פרסום בעיתון: 26/04/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/04/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/04/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
החלטה בבקשה לקביעת תנאים ע"פ סעיף 7830/10/2006