שמורת טבע חולות ניצנים

תוכנית 6/ 02/ 234/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שמורת טבע חולות ניצנים
מספר: 6/ 02/ 234/ 19
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ליעד השטח לשמורת טבע לפי חוק הגנים הלאומיים,
שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ב.
ולפי חוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965.
2. הבטחת אופיו וצביונו הטבעי של השטח על ידי שמירת
הנוף, החי, הצומח והדומם כדי שהציבור הרחב יוכל
להנות מהם ללא הפרעה גם בדורות הבאים.
3. שימור ומחקר של אוכלוסית החי והצומח בשטח.
4. שמור המשאב החזותי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלון

תיאור המיקום:
שמורת טבע חולות ניצנים
בין כביש אשדוד - אשקלון במזרח וחוף הים במערב
ובין כפר הנוער ניצנים בצפון ואשקלון בדרום.
נצ"מ 112500/125500

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
402חלק3126-27, 30, 48
403חלק1-2, 5, 22, 25-28, 31, 34-353-4, 6, 8-9, 19-21, 29-30, 37, 39
404חלק7, 11, 18-30, 32-33, 363-6, 8, 12-17, 34-35, 38
405חלק2-7, 10-12, 16, 18-19, 23-24, 26, 28-29, 31-32, 35-37, 50, 54, 56, 71, 74, 76, 781, 8-9, 14, 39, 53, 55, 57, 70, 77, 79, 82
406חלק1-2, 34
1970חלק1-16, 18-20, 27, 31-3717, 23-26, 28-30
1971חלק1-20, 25-33, 3521-24, 34, 37-38
1972חלק1-7, 9-17, 19-288, 18, 29
1973כל הגוש
1974כל הגוש
1975כל הגוש
1976כל הגוש
1977כל הגוש
1978חלק4-5, 7-111-3, 6, 12
1979חלק2-3, 6-9, 11-14, 17-19, 21-221, 4-5, 10, 16, 20
1983חלק2-7, 11, 13-141, 8-10, 12, 15
1984חלק11, 23-24
2785חלק6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 02/ 234תכנית מתאר חוף אשקלוןשינוי
תוכניתתמא/ 13/ ים - תיכוןתכנית מתאר ארצית חלקית לחופים - חוף הים התיכוןאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/08/2003תאריך פרסום: 06/08/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5213. עמוד: 3718. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים01/08/2003תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2003. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט13/07/2003
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה01/07/2003
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/05/2003
החלטה בדיון במועצה הארצית11/02/2003
החלטה בדיון בהתנגדויות14/01/2002
פרסום להפקדה ברשומות09/08/2000תאריך פרסום: 09/08/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4908. עמוד: 4455. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים21/07/2000תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2000. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט09/07/2000
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/06/2000
החלטה בדיון בהפקדה03/01/2000
קבלת תכנית04/09/1997