שמורת טבע חולות עגור צפון

תוכנית 7/ 02/ 490

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שמורת טבע חולות עגור צפון
מספר: 7/ 02/ 490
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ליעד השטח לשמורת טבע לפי חוק גנים לאומיים שמורות טבע,
אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ''ח 1998,
ולפי חוק התכנון ובניה התשכ''ה - 1965.
2. לשמור על החי, הצומח והדומם המצבן הטבעי.
ג. לשנות יעוד השטח מקרקע חקלאית, לשמורת טבע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכול
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39001חלק1
39002חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה30/03/2009
קבלת תכנית20/04/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200900530/03/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200701022/10/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200601130/10/2006