שמורת טבע חניתה

תוכנית ג/ 1990

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שמורת טבע חניתה
מספר: ג/ 1990
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד השטח לשמורת טבע לפי חוק הגנים הלאומיים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרחניתה

תיאור המיקום:
ישוב: חניתה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18217חלק3
18218חלק1
18219חלק1-2
18220חלק1-4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/02/1976תאריך פרסום: 26/02/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2199. עמוד: 1331. שנה עברית: התשלו .
החלטה בדיון באישור תכנית17/11/1975
פרסום להפקדה ברשומות05/06/1975תאריך פרסום: 05/06/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2115. עמוד: 1787. שנה עברית: התשלה .
החלטה בדיון בהפקדה10/03/1975
קבלת תכנית03/04/1974