שמורת טבע טוף כרם מהר"ל.

תוכנית חכ/ 220

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שמורת טבע טוף כרם מהר"ל.
מספר: חכ/ 220
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- יעוד השטח לשמורת טבע לפי חוק גנים לאומיים ,
שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה.
- לשמור על החי, הצומח והדומם במצבם הטבעי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלכרם מהר"ל

תיאור המיקום:
ישוב: כרם מהר''ל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11999חלק39
12000חלק27-32, 35-39, 49-51, 53-563, 17, 24-25, 33-34, 40-41, 48, 74
12002חלק1-2, 123-4, 8-11, 13-14, 50
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/02/1998תאריך פרסום: 01/02/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4613. עמוד: 2122. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה ברשומות04/11/1997תאריך פרסום: 04/11/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4581. עמוד: 219. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים27/10/1997תאריך פרסום בעיתון: 27/10/1997.
החלטה בדיון באישור תכנית01/07/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו23/01/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה23/01/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/01/1997
החלטה בדיון בהפקדה14/07/1992
קבלת תכנית28/05/1992