שמורת טבע יוטבתה - חבל אילות

תוכנית 12/ 03/ 113

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שמורת טבע יוטבתה - חבל אילות
מספר: 12/ 03/ 113
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד את השטח בשמורת טבע לפי חוק הגנים הלאומיים ושמורות טבע .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/05/1967תאריך פרסום: 19/05/1967. מס' ילקוט פרסומים: 1359. עמוד: 1512. שנה עברית: התשכז .
פרסום להפקדה ברשומות04/08/1966תאריך פרסום: 04/08/1966. מס' ילקוט פרסומים: 1294. עמוד: 2067. שנה עברית: התשכו .
החלטה בדיון באישור תכנית16/05/1966
החלטה בדיון בהפקדה18/04/1966
קבלת תכנית01/04/1966