שמורת טבע ים דור הבונים.

תוכנית ג/ 1208

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שמורת טבע ים דור הבונים.
מספר: ג/ 1208
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- יעוד השטח לשמורת טבע לפי חוק גנים לאומיים ,
שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה.
- לשמור על החי, הצומח והדומם במצבם הטבעי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מסמכיםפרסום נוסח אישור ברשומות
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(א) עיון השר
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(ב) אישור השר
נספחיםדברי הסבר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהגלילית - מחוז חיפהמרחב תכנון מחוזי-חיפהמרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפה

תיאור המיקום:
השטח הימי הגובל בשמורת הטבע חוף דור הבונים.

גוש 30016

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
300016חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/05/2000תאריך פרסום: 14/05/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4879. עמוד: 3434. שנה עברית: התשס .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה14/05/2000
החלטה בדיון באישור תכנית15/12/1999
פרסום להפקדה בעיתונים17/09/1999תאריך פרסום בעיתון: 17/09/1999.
פרסום להפקדה ברשומות07/09/1999תאריך פרסום: 07/09/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4800. עמוד: 5487. שנה עברית: התשנט .
החלטה בדיון בהפקדה25/12/1996
קבלת תכנית02/06/1996
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים45207/01/2002