שמורת טבע יער גברעם

תוכנית 6/ 02/ 234/ 41

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שמורת טבע יער גברעם
מספר: 6/ 02/ 234/ 41
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שמורת טבע:
1.ליעד השטח לשמורת טבע לפי חוק גנים לאומיים, שמורת טבע, אתרים לאומיים
אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ב 1992, ולפי חוק התכנון והבניה
התשכ"ה 1965.
2. לשמור על החי, הצומח והדומם במצבם הטבעי.

ב. שטחי יער:
1. להגדיר ולקבוע שטחי היער הכוללים: יער טבעי לשימור, יער פארק מוצע,
יער נטע אדם מוצע ויער נטע אדם קיים.
2. ליעד השטח ליער נטע אדם מוצע , נטע אדם קיים, כאמור בתכנית מתאר
ארצית ליער ויעור מס' תמא/22, לפי חוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(א) עיון השר
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(ב) אישור השר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגב
דרוםשקמיםחוף אשקלון

תיאור המיקום:
בתחום מועצות אזוריות: חוף אשקלון, שער הנגב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1261חלק124, 129
1289חלק13-20, 82-833, 11-12, 21-22, 25-26, 33-35, 81, 84-85, 105
1674חלק1-5, 25, 36, 52-57
2091חלק86
2138חלק57
2171חלק46, 73, 75-76, 80
2172חלק61-62, 65
2181חלק77-78
2182חלק17-18, 82, 85
2189חלק9-11
2818חלק1211, 13-14, 19
2819חלק4, 9-11, 15, 17-193, 7, 12-14
2820חלק3-9, 11-15, 17, 20-252, 16, 18-19
2821חלק10, 15, 18-20, 22, 27-28, 30
2822חלק13
2823חלק12, 17-18, 24-252, 5, 10, 14-16, 19-21, 23
2824חלק6-72-5, 9-12
2826חלק62-5, 7-9, 12, 24
2840חלק3, 7, 11-14, 16
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 303תכנית מתאר שער הנגבשינוי
תוכנית6/ 02/ 234תכנית מתאר חוף אשקלוןשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורפירוט
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/02/2011תאריך פרסום: 23/02/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6203. עמוד: 2714. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים14/01/2011תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2011. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט27/12/2010
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה31/10/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/08/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות14/09/2009
פרסום להפקדה ברשומות26/03/2009תאריך פרסום: 26/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5935. עמוד: 3116. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים15/03/2009תאריך פרסום בעיתון: 15/03/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/03/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/03/2009. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית15/03/2009
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר01/02/2009
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט03/12/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/10/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית12/06/2007
החלטה בדיון בהפקדה17/05/2004
קבלת תכנית02/03/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים119031/10/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200901114/09/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200900927/07/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים100101/02/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים33212/06/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע12601/03/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח24716/10/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע11516/12/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200401123/08/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200400717/05/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200400322/03/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200301208/09/2003
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה מתוקנת על הפקדת תכנית
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה