שמורת טבע יער כרמיה

תוכנית 6/ 02/ 234/ 38

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שמורת טבע יער כרמיה
מספר: 6/ 02/ 234/ 38
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת הוראות מפורטות ליער פארק חופי.
ב. הכרזת השטח לשמורת טבע לפי חוק גנים לאומיים ושמורת טבע,
אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח - 1988 ולפי חוק התכנון והבניה
תשכ"ה- 1965.
ג. שימור חברות הצומח של הקרקעות הקלות במישור החוף.
ד. שימור והגנה על שרידי חקלאות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מסמכיםפרסום נוסח אישור ברשומות
נספחיםדברי הסבר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלון

תיאור המיקום:
שמורת טבע יער כרמיה ( הרחבה)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1422חלק52, 63
1431חלק54
1777כל הגוש
2839חלק14, 16, 18-19, 21-22, 28
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 120/ 1קיבוץ זיקיםשינוי
תוכנית6/ 03/ 109/ 4בית-עלמיןשינוי
תוכנית6/ 02/ 221תכנית מתארשינוי
תוכנית6/ 02/ 234תכנית מתאר חוף אשקלוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/06/2006תאריך פרסום: 19/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5542. עמוד: 3836. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים01/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/04/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות16/01/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/03/2005
פרסום להפקדה ברשומות29/03/2005תאריך פרסום: 29/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5384. עמוד: 2186. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים04/03/2005תאריך פרסום בעיתון: 02/03/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/03/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/03/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/02/2005
החלטה בדיון בוולק"ח09/06/2004
החלטה בדיון בהפקדה15/12/2003
קבלת תכנית29/10/2001