שמורת טבע מסיב אילת

תוכנית 12/ 02/ 102

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שמורת טבע מסיב אילת
מספר: 12/ 02/ 102
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לשמור ולעודד את החי, הצומח והדומם
ולהגיע למלוא הפוטנציאל הטבעי.
ב. להכריז על השטח כשמורת טבע לפי חוק גנים לאומיים ושמורות טבע
מספר 404 תשכ"ג ולפי חוק התכנון והבניה.
ג. לעודד תנועה, טיול ותיירות בתחומי השמורה, להתקין מתקנים למטרה זו
ולנקוט בצעדים להבטחת המטיילים.
ד. לאפשר ולעודד מחקרים להכרת הפוטנציאל הטבעי בתחומי השמורות
ונקיטת צעדים ליישומם של מחקרים אלה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מסמכיםפרסום נוסח אישור ברשומות
נספחיםתקנון מוקלד
נספחיםנספח כללי/אחר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/09/1981תאריך פרסום: 24/09/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2752. עמוד: 2094. שנה עברית: התשמא .
פרסום לאישור בעיתונים07/09/1981תאריך פרסום בעיתון: 07/09/1981. תאריך פרסום בעיתון: 07/09/1981. תאריך פרסום בעיתון: 07/09/1981.
החלטה בדיון באישור תכנית29/09/1980
פרסום להפקדה ברשומות07/02/1980תאריך פרסום: 07/02/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2602. עמוד: 994. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים28/01/1980תאריך פרסום בעיתון: 28/01/1980. תאריך פרסום בעיתון: 28/01/1980. תאריך פרסום בעיתון: 28/01/1980.
החלטה בדיון בהפקדה25/06/1979
קבלת תכנית25/06/1979
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100404/04/2011