שמורת טבע מצד אבירים

תוכנית ג/ 11784

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שמורת טבע מצד אבירים
מספר: ג/ 11784
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לשנות יעוד משטח חקלאי ושטח טבעי לשימור לשטח שייעודו שמורת טבע.
לייעד השטח לשמורת טבע לפי "חוק הגנים הלאומיים , שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח - 1998", ולפי חוק התכנון והבניה - תשכ"ה - 1965".
לשמור על החי הצומח והדומם במצבם הטבעי.
להסדיר את הביקור בשמורה, תוך פיתוח אקסטנסיבי מינימלי.

עיקרי ההוראות:
לייעד השטח לשטח שייעודו שמורת טבע.
קביעת התכליות המותרות בכל ייעוד קרקע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(א) עיון השר
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(ב) אישור השר
נספחיםדברי הסבר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףגורן
צפוןמעלה נפתליפסוטהפסוטה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18679חלק9
18680חלק3, 5
19669חלק7, 12-26, 28-30, 463, 42, 58
19672חלק1-7, 21-30, 32-33, 36-37, 39-408, 20, 31, 34-35, 38, 42
19673חלק1, 3-4, 182, 5, 16-17
19674חלק20, 22, 242-4, 21, 23
19675חלק6
19676חלק1
19686חלק1-6, 12-137, 9, 14, 30
19831חלק51-2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
תוכניתתממ/ 2תכנית מתאר למחוז הצפוןאישור ע"פ תמ"מ
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/02/2012תאריך פרסום: 15/02/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6377. עמוד: 2588. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים20/01/2012תאריך פרסום בעיתון: 20/01/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2011. עיתון: כל אל ערב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט01/12/2011
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה14/11/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/09/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות29/09/2009
פרסום להפקדה ברשומות17/04/2005תאריך פרסום: 17/04/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5391. עמוד: 2418. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/03/2005
פרסום להפקדה בעיתונים11/03/2005תאריך פרסום בעיתון: 10/03/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט17/02/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/01/2005
החלטה בדיון בוולק"ח07/07/2003
החלטה בדיון בהפקדה20/05/2002
קבלת תכנית24/02/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים131514/11/2011
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200903429/09/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200902223/06/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200901421/04/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200702203/07/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200702102/07/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200700926/04/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200600431/01/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים49530/03/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200500631/01/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע11227/05/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח17007/07/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח16403/03/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200200320/05/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה מתוקנת על אישור תכנית