שמורת טבע מתלול צורים

תוכנית ג/ 12044

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שמורת טבע מתלול צורים
מספר: ג/ 12044
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שמירה והגנה על החי הצומח והדומם במצבם הטבעי.
2. ייעוד השטח לשמורת טבע לפי חוק גנים לאומיים שמורת טבע אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התש"ח - 1998, ולפי חוק התכנון והבני, תשכ"ה - 1965.
3. שינוי ייעוד מחורש טבעי לשימור בתמ"א 22 ושטח חקלאי לשמורת טבע

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(א) עיון השר
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(ב) אישור השר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגב
צפוןמרום הגלילמרום הגליל
צפוןבקעת בית הכרם

תיאור המיקום:
שמורת טבע מתלול צורים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18811חלק1
18818חלק4842, 47, 49-50, 56, 79
19031חלק31, 4-6, 37
19037חלק1-1214, 54
19058חלק1-4, 6, 8, 155, 9, 16
19115חלק1, 42, 442, 46
19116חלק1-289
19120חלק1
19121חלק1
19176חלק1-2, 93
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 146לבוןשינוי
תוכניתג/ 4138קבוץ תובלשינוי
תוכניתג/ 7473שנוי יעוד למצפור ומסעדב, לבון.שינוי
תוכניתג/ 4540רובע מגורים בגושים - מג'דל כרוםשינוי
תוכניתג/ 10920שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, דיר אל אסדשינוי
תוכניתג/ 3700תכנית מתאר מג'דל כרום.שינוי
תוכניתג/ 400מחוז חיפה - תכנית מתאר לשטח הגלילי לתכנון עיר - מחוז חיפהשינוי
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתממ/ 2תכנית מתאר למחוז הצפוןאישור ע"פ תמ"מ
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים26/10/2009תאריך פרסום בעיתון: 23/10/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 23/10/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 26/10/2009. עיתון: הארץ.
פרסום לאישור ברשומות14/09/2009תאריך פרסום: 14/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5998. עמוד: 5788. שנה עברית: התשסט .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/07/2009
החלטה בדיון באישור תכנית15/01/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2008
פרסום להפקדה ברשומות31/07/2008תאריך פרסום: 31/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5836. עמוד: 4211. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים13/07/2008תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2008. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/06/2008
החלטה בדיון בוולק"ח06/08/2007
החלטה בדיון בהפקדה17/01/2007
קבלת תכנית06/08/2000
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה