שמורת טבע נחל גירזי - הרחבה לשמורת טבע נחלים גדולים - חבל אילות

תוכנית 12/ 03/ 126/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שמורת טבע נחל גירזי - הרחבה לשמורת טבע נחלים גדולים - חבל אילות
מספר: 12/ 03/ 126/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ליעד השטח לשמורת טבע לפי חוק גנים לאומיים שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח 1998, ולפי חוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965.
2. לשמור על החי, הצומח והדומם במצבם הטבעי וכן על ערכי הנוף והמורשת.
3. לשנות יעוד של שטחים פתוחים ויעוד קרקע חקלאית בתמ"מ 4/ 14 ליעוד
של שמורת טבע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות

תיאור המיקום:
בצמוד לחלקה הדרום- מזרחי של שמורת טבע מוכרזת נחלים גדולים, באזור נחל גירזי.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39100חלק1-2
39101חלק4
39106חלק1
39107חלק1, 3
39108חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/06/2008תאריך פרסום: 26/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5824. עמוד: 3660. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים30/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט06/05/2008
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/04/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/03/2008
החלטה בדיון באישור תכנית19/11/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/08/2007
פרסום להפקדה ברשומות08/08/2007תאריך פרסום: 08/08/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5700. עמוד: 3821. שנה עברית: התשסז .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית20/07/2007
פרסום להפקדה בעיתונים13/07/2007תאריך פרסום בעיתון: 12/07/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/07/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט03/07/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/06/2007
החלטה בדיון בוולק"ח16/04/2007
החלטה בדיון בהפקדה19/02/2007
קבלת תכנית09/12/2004