שמורת טבע נחל יבניאל

תוכנית ג/ 12720

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שמורת טבע נחל יבניאל
מספר: ג/ 12720
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יעוד שטח נחל יבניאל לשמורת טבע לפי חוק הגנים הלאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה 1998.

ב. לשמור על החי, הצומח והדומם במצבם הטבעי.

עיקרי הוראות התכנית:-
א. שינוי יעוד קרקע חקלאית ליעוד שמורת טבע.
ב. קביעת ופירוט התכליות בשמורת טבע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(א) עיון השר
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(ב) אישור השר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדן
צפוןהגליל המזרחייבנאל

תיאור המיקום:
שטח התכנית סביב אפיק נחל יבניאל ( ממזרח למושבה יבניאל).

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15445חלק3
15447חלק32, 34, 36
15456חלק24, 26, 29-30, 3325, 27-28, 31
17364חלק20
17365חלק171
17366חלק2018-19, 21
17367חלק27-28
17373חלק2, 35
17374חלק1
17375חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4924חלוקת מגרשים מחדששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/12/2008תאריך פרסום: 04/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5876. עמוד: 842. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים28/11/2008תאריך פרסום בעיתון: 21/11/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/11/2008. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה28/10/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/09/2008
החלטה בדיון באישור תכנית31/01/2007
פרסום להפקדה בעיתונים18/06/2004תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2004. עיתון: כל אל ערב.
החלטה בדיון בוולק"ח03/05/2004
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/03/2004
פרסום להפקדה ברשומות22/03/2004תאריך פרסום: 22/03/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5284. עמוד: 2239. שנה עברית: התשסד .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/02/2004
החלטה בדיון במועצה הארצית06/01/2004
החלטה בדיון בהפקדה29/05/2002
קבלת תכנית05/09/2001
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה