שמורת טבע נחל יששכר, ליד קיבוץ בית יוסף

תוכנית ג/ 12910

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שמורת טבע נחל יששכר, ליד קיבוץ בית יוסף
מספר: ג/ 12910
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- לשנות יעוד מקרקע חקלאית לשמורת טבע. ומיער פארק מוצע לשמורת טבע
- לייעד השטח ל שמורת טבע לפי חוק גנים לאומיים, שמורת טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח 1998, ולפי חוק התכנון והבניה תשכ"ה- 1965.
- לשמור על החי, הצומח והדומם במצבם הטבעי.

עיקרי ההוראות:
-שינוי יעוד קרקע חקלאית ויער פארק מוצע לשמורת טבע
-קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע
-הסדרת הביקור בשמורת הטבע, תוך התבססות על הדרכים הקיימות בשטח התוכנית
-להסדיר את הרעיה בתחום שמורת הטבע
-מתן מגבלות על שימושים בתחום השפעת המחצבה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(א) עיון השר
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(ב) אישור השר
נספחיםדברי הסבר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק המעיינותעמק המעיינות
צפוןהגלבועהגילבוע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
22627חלק14
22628חלק1, 3, 10-11, 14, 16-19, 21, 28, 40, 47
22661חלק61, 86, 89, 91
22736חלק15-16, 18, 20, 22, 24, 26, 2931
22737חלק91-3, 8
22738חלק2, 8-9, 141, 4-5, 12-13
22740חלק23, 27
22741חלק16-1915, 24
22742חלק1
22743חלק1-4, 6-185
22744חלק8-12
22745חלק1-3, 6, 13-62, 654-5, 7-9, 12, 66-71
22747חלק19, 22, 25
22749חלק6
22750חלק1-4
22751חלק1-7, 9, 12-138, 11
22752חלק1
22753חלק1-56
22754חלק6-2122
22755חלק1-67
22756חלק1
22764חלק1
22769חלק1-18
22770חלק6-8, 12, 14-221-5, 9-11, 23-24
22771חלק2-171
22783חלק1-3
22784חלק4
22785חלק1-2, 20, 44
22786חלק1-6, 8-107, 11-12
22787חלק21, 3
23132חלק6
23135חלק2, 5
23195חלק1, 3-4, 7
23221חלק5, 8-94
23261חלק4-6, 9
23264חלק8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10509מחצבת דושן, שינוי למתארשינוי
תוכניתג/ 13909הרחבת מחצבת דושןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/08/2011תאריך פרסום: 31/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6288. עמוד: 6283. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים12/08/2011תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט25/07/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/07/2011
החלטה בדיון באישור תכנית15/12/2010
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר15/07/2010
פרסום להפקדה ברשומות08/07/2010תאריך פרסום: 08/07/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6105. עמוד: 3833. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה בעיתונים04/06/2010תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/06/2010. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 04/06/2010. עיתון: כל אל ערב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט23/05/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/03/2009
החלטה בדיון בהפקדה10/09/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו11/04/2007
החלטה בדיון בוולק"ח03/04/2006
קבלת תכנית18/12/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל201001515/12/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע13918/11/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים116315/07/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים103801/06/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200701610/09/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים50203/04/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח22019/09/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח20507/02/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200401415/11/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200300217/02/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200200429/05/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה