שמורת טבע נחל נימרה - חבל אילות

תוכנית 12/ 02/ 112/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שמורת טבע נחל נימרה - חבל אילות
מספר: 12/ 02/ 112/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ליעד השטח לשמורת טבע לפי חוק גנים לאומיים ושמורות טבע
התשנ"ח - 1998 ולפי לחוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965.
2. לשמור על החי, הצומח והדומם במצבם הטבעי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(א) עיון השר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39114חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו17/05/2007
החלטה בדיון בהפקדה13/02/2006
קבלת תכנית10/10/2004