שמורת טבע נחל עורבים\ הרחבה

תוכנית ג/ 13908

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שמורת טבע נחל עורבים\ הרחבה
מספר: ג/ 13908
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לפרט ולקבוע את גבולותיה המדויקים של שמורת הטבע.
2. ליעד את השטח לשטח שמורת טבע לפי "חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח 1998", לפי "חוק התכנון והבניה התשנ"ה 1965".
3. לשנות את ייעוד השטח, משטח חקלאי בחלקו לשטח שייעודו שמורת טבע.
4. לשמור על החי הצומח והדומם במצבם הטבעי.
5. להסדיר את הביקור בשטח השמורה תוך פיתוח אקסטנסיבי מינימלי ולקבוע זכויות בניה ותנאים עתידיים בעבור בניית מערך כניסה בכפוף להגשת תוכנית מפורטת בסמכות ועדה מחוזית.


עיקרי הוראות התכנית:
1. שינוי יעוד השטח משטח חקלאי לשטח לשמורת טבע.
2. קביעת התכליות המותרות לכל יעוד.
3. מתן אפשרות לבנות מערך לקליטת קהל בכפוף להגשת תוכנית מפורטת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולן
צפוןהגליל העליוןהגליל העליוןלהבות הבשן

תיאור המיקום:
ממזרח ללהבות הבשן וממערב לציר הנפט.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13300חלק11-14, 24
202000חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3919שמורת טבע נחל עורביםהתליה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/01/2009תאריך פרסום: 12/01/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5899. עמוד: 1752. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים21/12/2008תאריך פרסום בעיתון: 12/12/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 21/12/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/12/2008. עיתון: הצופה.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה28/09/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/05/2008
החלטה בדיון באישור תכנית05/05/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר27/12/2007
פרסום להפקדה ברשומות12/12/2007תאריך פרסום: 12/12/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5748. עמוד: 887. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים16/11/2007תאריך פרסום בעיתון: 15/11/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/11/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/11/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/10/2007
החלטה בדיון בוולק"ח03/07/2006
החלטה בדיון בהפקדה07/02/2005
קבלת תכנית07/08/2000
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה