שמורת טבע נחל קדש יפתח

תוכנית ג/ 808

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שמורת טבע נחל קדש יפתח
מספר: ג/ 808
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד השטח כשמורת טבע לפי חוק לגנים לאומיים ושמורות טבע תשכ"ג 1963. ספר החוקים 404 מ- 15 אוגוסט 1963. ופקודת בניין ערים 1963 סעיף 14 סעיפים קטנים ז' י'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליוןיפתח
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13497חלק
13500חלק
13658חלק
13659חלק
13672חלק
13673חלק
13968חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/05/1969תאריך פרסום: 29/05/1969. מס' ילקוט פרסומים: 1528. עמוד: 1504. שנה עברית: התשכט .
החלטה בדיון באישור תכנית16/12/1968
פרסום להפקדה בעיתונים08/03/1967תאריך פרסום בעיתון: 08/03/1967. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 08/03/1967. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות16/02/1967תאריך פרסום: 16/02/1967. מס' ילקוט פרסומים: 1339. עמוד: 945. שנה עברית: התשכז .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/12/1966
החלטה בדיון בהפקדה24/10/1966
קבלת תכנית09/09/1966