שמורת טבע נחל שורק נחל קטלב - הרחבה 3

תוכנית מי/ 962

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שמורת טבע נחל שורק נחל קטלב - הרחבה 3
מספר: מי/ 962
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ליעד ולהכריז השטח לשמורת טבע לפי חוק גנים לאומיים ושמורות טבע אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח - 1998 ולפי חוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965 .
ב. לשמור על החי, הצומח והדומם במצבם הטבעי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מסמכיםפרסום נוסח אישור ברשומות
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(א) עיון השר
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(ב) אישור השר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודה

תיאור המיקום:
הרחבה של שמורת טבע נחל שורק נמצאת בין ישובים בר גיורא ונס הרים השמורה כוללת את מצוקי שמשון ומערת שמשון.
נ.צ.מ. 157500 / 127000 הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
בין קואורדינטות אורך 158/000 - 157/000
לבין קואורדינטות רוחב 127/300 - 126/550

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
29785חלק1
29874חלק1-3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמי/ 200תכנית מתאר מקומית למטה יהודהשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/09/2003תאריך פרסום: 14/09/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5224. עמוד: 4083. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים11/07/2003תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2003. עיתון: הארץ.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה06/05/2003
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/04/2003
החלטה בדיון בהתנגדויות09/01/2003
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/07/2002
פרסום להפקדה בעיתונים26/07/2002תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 24/07/2002. עיתון: הארץ.
פרסום להפקדה ברשומות24/07/2002תאריך פרסום: 24/07/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5097. עמוד: 3404. שנה עברית: התשסב .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/06/2002
החלטה בדיון בהפקדה05/06/2001
קבלת תכנית28/01/2001