שמורת טבע נחל תבור - הרחבה

תוכנית ג/ 12767

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שמורת טבע נחל תבור - הרחבה
מספר: ג/ 12767
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
2.1.1 לייעד השטח לשמורת טבע לפי חוק הגנים הלאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התש"ח 1998 ולפי חוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965.

2.1.2 לשמור על החי, הצומח והדומם במצבם הטבעי.

2.1.3 להסדיר את הביקור במשורת טבע נחל תבור, תוך פיתוח אקסטנסיבי מינימלי, בהתייחס למרחב השטחים הפתוחים שבסמוך לתכנית זו.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק המעיינותעמק המעיינות
צפוןהגלבועהגילבוע
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתון
צפוןעמק הירדןעמק הירדן
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10375חלק1-2, 73-6, 8
15374חלק3, 62, 5, 7
15376חלק1-2
22528חלק1-3, 42-44, 4827, 38, 40-41, 45-47, 55
22529חלק211-12, 14-16
22533חלק
22534חלק17, 20-251-16, 27-28, 30
22535חלק5-7, 11-12, 142-4, 9-10, 13, 15
22536כל הגוש
22537כל הגוש
22539כל הגוש
22567חלק7
22568חלק22-262, 5, 7, 21
22569חלק2-3, 64-5, 7, 28-29
22579חלק1, 3-692
22594כל הגוש
22626חלק52, 54, 56, 5949-50, 58, 64
22632חלק
22657חלק3-4, 8-23, 29-33, 36, 40, 42, 45, 50, 53-54, 58, 61-62, 65-73, 75-76, 81, 8984, 87
22660חלק108, 113, 121-122, 132, 137, 14357, 114, 118, 131, 135, 179, 192
23218חלק11-14
23272חלק21
23273חלק74, 10-11, 13
23274חלק3, 5-72, 15, 19, 29
23275חלק5-6, 10, 29
23276חלק2, 4, 6-73, 5, 18-19
23277חלק28, 372, 4-6, 10, 19, 22, 25-27, 33-34, 36
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 806שמורת טבע נחל תבורשינוי
תוכניתג/ 790שמורת טבע נחל תבורשינוי
תוכניתג/ 799שמורת טבע - נחל תבור (בית שאן)שינוי
תוכניתג/ 807שמורת טבע נחל תבור (יזרעאלים)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה16/09/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה16/09/2003
קבלת תכנית14/10/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200302516/09/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200200429/05/2002