שמורת טבע ניר עם

תוכנית 7/ 03/ 154

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שמורת טבע ניר עם
מספר: 7/ 03/ 154
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שמורת טבע בניר עם.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבניר עם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
591חלק17-18, 22-24
598חלק4833-34, 41-47, 49
1127חלק32
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים10/12/1967תאריך פרסום בעיתון: 10/12/1967. תאריך פרסום בעיתון: 10/12/1967. תאריך פרסום בעיתון: 10/12/1967.
פרסום לאישור ברשומות07/12/1967תאריך פרסום: 07/12/1967. מס' ילקוט פרסומים: 1416. עמוד: 472. שנה עברית: התשכח .
פרסום להפקדה ברשומות20/10/1966תאריך פרסום: 20/10/1966. מס' ילקוט פרסומים: 1310. עמוד: 186. שנה עברית: התשכז .
החלטה בדיון בהפקדה29/08/1966
החלטה בדיון באישור תכנית29/08/1966
קבלת תכנית15/08/1966