שמורת טבע נתיב העשרה

תוכנית 6/ 02/ 234/ 36

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שמורת טבע נתיב העשרה
מספר: 6/ 02/ 234/ 36
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מיער פארק חופי, קרקע חקלאית, פירוט לשמורת חוף לשמורת טבע.
ב. להכריז השטח לשמורת טבע לפי חוק גנים לאומיים ושמורות טבע,
אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשכ"ה- 1998
ולפי חוק התכנון והבניה תשכ"ה- 1965.
ג. לשמור על החי, הצומח והדומם במצבם הטבעי.
ד. שמירה על חולות נודדים של מישור החוף הדרומי, כבית גידול לבעלי חיים
ולצמחים האופיינים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןנתיב העשרה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1434חלק12, 14-15
1440חלק1
1776חלק2, 21, 24
1777כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה05/12/2005
קבלת תכנית12/08/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200501105/12/2005