שמורת טבע עין אור

תוכנית ג/ 15153

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שמורת טבע עין אור
מספר: ג/ 15153
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לייעד השטח לשמורת טבע לפי חוק גנים לאומיים ושמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח - 1998, ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965.
2. לשמור על החי, הצומח ודומם במצבם הטבעי.
3. הקלה מתמ"א 22 לשינוי ייעוד מיער טבעי לשימור ליעוד שמורת טבע, עפ"י סעיף 9ד' לתמ"א 22.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק המעיינותעמק המעיינותנוה אור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
22632חלק51
22660חלק10758, 114, 192
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8806יעוד שטח לשמורת טבע, עין אור.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/05/2011תאריך פרסום: 15/05/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6236. עמוד: 4169. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים01/04/2011תאריך פרסום בעיתון: 31/03/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/03/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/04/2011. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט16/03/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/03/2011
החלטה בדיון באישור תכנית18/08/2010
פרסום להפקדה ברשומות24/12/2009תאריך פרסום: 24/12/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6036. עמוד: 1094. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2009
פרסום להפקדה בעיתונים22/11/2009תאריך פרסום בעיתון: 20/11/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 22/11/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/11/2009. עיתון: הצופה.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט15/11/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/11/2009
החלטה בדיון בוולק"ח07/01/2008
החלטה בדיון בהפקדה09/11/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/02/2005
קבלת תכנית17/10/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה