שמורת טבע פורה

תוכנית 6/ 02/ 286

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שמורת טבע פורה
מספר: 6/ 02/ 286
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. להכריז השטח לשמורת טבע לפי חוק גנים לאומיים ושמורות טבע,
אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח -1998 ולפי חוק התכנון והבניה
תשכ"ה - 1965.
ב. לשמור על החי, הצומח והדומם הטבעי.
ג. שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח שמורת טבע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(א) עיון השר
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(ב) אישור השר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכיש

תיאור המיקום:
בסמוך לכביש 40 מקיף שמורת טבע מוכרזת חרבת פורה כ- 6 ק"מ מזרחית לקיבוץ רוחמה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3107חלק10, 12-14, 22, 25
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/08/2007תאריך פרסום: 08/08/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5700. עמוד: 3827. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים22/06/2007תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2007. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה24/05/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/05/2007
החלטה בדיון באישור תכנית16/04/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/01/2007
פרסום להפקדה ברשומות31/12/2006תאריך פרסום: 31/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5611. עמוד: 1103. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים15/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 14/12/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/12/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/12/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/11/2006
החלטה בדיון בוולק"ח21/11/2005
החלטה בדיון בהפקדה18/07/2005
קבלת תכנית16/02/2004