שמורת טבע רכס אדמי

תוכנית ג/ 13493

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שמורת טבע רכס אדמי
מספר: ג/ 13493
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
2.1.1 להתוות מסגרת תכנונית לקביעת גבולות והוראות לשמורת טבע רכס אדמי.
2.1.2. לייעד השטח לשמרות טבע לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה תשנ"ח, 1998, ולפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965.
2.1.3 לשמור על החי, הצומח והדומם במצבם הטבעי.

עיקרי הוראות התכנית:
2.2.1 שינוי ייעוד של יער טבעי לשימור ויער פארק מוצע לשמורת טבע בהתאם להתייעצות עם קק"ל מיום 7.12.03 בהתאם לבעיף ד', ה' להוראות תמ"א 22.
2.2.2 קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(א) עיון השר
נספחיםדברי הסבר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתון
צפוןהגליל המזרחייבנאל

תיאור המיקום:
כ- 2 ק"מ צפונית למושב שרונה ומזרחית לקיבוץ שדה אילן
נ.צ. מרכזי - 738500 / 244000

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15261חלק24, 46-48, 51-52, 54-605-11, 15-19, 32-33, 40, 43-45, 53
15262חלק11-13, 17, 23, 36, 39-41, 494-7, 9-10, 15, 18-22, 24-25, 29-31, 35, 37-38, 42-45, 48
15270חלק13, 16-19, 21, 70-72, 76, 78-80, 828-9, 12, 14-15, 22-24, 26, 32, 34-35, 59-61, 74-75, 77, 81
15271חלק2, 6-15, 17, 19-20, 24-25, 28-33, 58, 755, 16, 21-23, 26-27, 34, 37-39, 51, 53-55
15290חלק3-5
15295חלק3, 6, 10, 12, 14-18, 23-28, 33-381-2, 4, 7, 9, 11, 13, 19, 21-22, 31-32
15296חלק1
15297חלק1, 92, 5-7, 10-11, 13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
תוכניתתממ/ 2תכנית מתאר למחוז הצפוןאישור ע"פ תמ"מ
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/05/2009תאריך פרסום: 24/05/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5955. עמוד: 4024. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים26/04/2009תאריך פרסום בעיתון: 24/04/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 24/04/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 26/04/2009. עיתון: הארץ.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה22/03/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/02/2009
החלטה בדיון בוולק"ח04/08/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות26/04/2007
פרסום להפקדה בעיתונים03/02/2006תאריך פרסום בעיתון: 02/12/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2005. עיתון: הארץ.
פרסום להפקדה ברשומות05/01/2006תאריך פרסום: 05/01/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5478. עמוד: 1145. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר26/12/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/11/2005
החלטה בדיון בהפקדה07/02/2005
קבלת תכנית13/10/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/10/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה