שמורת טבע שפך נחל דליה

תוכנית חכ/ 415/ ת

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שמורת טבע שפך נחל דליה
מספר: חכ/ 415/ ת
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- לייעד השטח לשמורת טבע לפי חוק גנים לאומיים, שמורת טבע, אתרים לאומיים
ואתרי הנצחה.
- לשמור על החי, הצומח והדומם במצבם הטבעי.
- להסדיר ביקורי קהל תוך פיתוח מינימלי של מסתורי צפייה בציפורים, מקומות
ישיבה, הצללה וכו'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמל

תיאור המיקום:
כ- 1/2 ק"מ דרומית מערבית למחלף זכרון יעקב, באזור הבריכות של
קיבוץ מעין צבי.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10945חלק35-36
10955חלק411, 31-33, 35, 37, 40
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשח/ 7מעין - צבי והסביבה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/11/2010תאריך פרסום: 08/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6158. עמוד: 957. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים08/10/2010תאריך פרסום בעיתון: 07/10/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/10/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/10/2010. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט16/09/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/09/2010
החלטה בדיון באישור תכנית14/04/2010
פרסום להפקדה ברשומות08/02/2010תאריך פרסום: 08/02/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6061. עמוד: 1845. שנה עברית: התשע .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית04/02/2010
פרסום להפקדה בעיתונים24/01/2010תאריך פרסום בעיתון: 24/01/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/01/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/01/2010. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר10/01/2010
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט03/01/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/11/2009
החלטה בדיון במועצה הארצית17/03/2009
החלטה בדיון בולחוף30/06/2005
החלטה בדיון בהפקדה20/10/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/09/2003
קבלת תכנית22/05/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע14017/02/2011
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'201000714/04/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים110710/01/2010
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'200900701/04/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים38817/03/2009
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200801724/09/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף730/06/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה למיון תוכניות - ולחוף808/06/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים25718/01/2005
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200402129/12/2004
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200401620/10/2004
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200400721/04/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה