שמורת טבע - אחו חספיה

תוכנית ג/ 14753

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שמורת טבע - אחו חספיה
מספר: ג/ 14753
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
2.1.1. לייעד את השטח לשמורת טבע , עפ"י |" חוק גנים לאומיים , שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ה - 1998" , ולפי חוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965".

2.1.2. לשנות ייעוד הטשח מקרקע חקלאית ומרחב פתוח לייעוד שטח לשמורת טבע.
2.1.3.לשמור על החי, הצוח והדומם במצבם הטבעי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןרמת מגשימים

תיאור המיקום:
ממזרח למושב רמת מגשימים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
200000חלק9, 11, 43
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/07/2007תאריך פרסום: 12/07/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5691. עמוד: 3525. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים01/06/2007תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/05/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות06/03/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/07/2006
פרסום להפקדה ברשומות09/07/2006תאריך פרסום: 09/07/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5550. עמוד: 4121. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים30/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 28/06/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/06/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/06/2006
החלטה בדיון בהפקדה24/08/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/08/2005
קבלת תכנית17/05/2004