שמורת טבע - הרחבה

תוכנית ג/ 4573

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שמורת טבע - הרחבה
מספר: ג/ 4573
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד שטח לשמורת טבע

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מסמכיםפרסום נוסח אישור ברשומות
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגלילית מחוז צפוןמקומי - מחוזי מחוז הצפוןמקומית מחוזית מחוז הצפון

תיאור המיקום:
ישוב: תתת ???

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10434חלק5-7
10435חלק3-4, 85-7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 2062שמורת טבע עין - אפקהתליה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/05/1986תאריך פרסום: 15/05/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3334. עמוד: 2069. שנה עברית: התשמו .
פרסום לאישור בעיתונים27/03/1986תאריך פרסום בעיתון: 27/03/1986.
החלטה בדיון באישור תכנית12/06/1985
פרסום להפקדה ברשומות26/08/1984תאריך פרסום: 26/08/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3089. עמוד: 3142. שנה עברית: התשמד .
פרסום להפקדה בעיתונים18/07/1984תאריך פרסום בעיתון: 18/07/1984.
החלטה בדיון בהפקדה15/06/1983
קבלת תכנית28/07/1982