שמורת טבע - צוקי שיירות - חבל אילות

תוכנית 12/ 02/ 176

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שמורת טבע - צוקי שיירות - חבל אילות
מספר: 12/ 02/ 176
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ליעד השטח לשמורת טבע לפי חוק "גנים לאומיים שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח - 1998 " ולפי חוק "התכנון והבניה התשכ"ה 1965".
השטח מיועד לשימור במצבו הטבעי תוך פיתוח אקסטנסיבי מינימלי הכולל:
הדגשת הכניסות לשמורה באמצעות בניית קיר שגובהו לא יעלה על 1.5 מ',
התווית שבילי הליכה והצבת שילוט וריהוט גנני (פחי אשפה, ספסלי ישיבה,
תיבת דפדפות וכו').
2. לשמור על החי, הצומח והדומם במצבם הטבעי.
3. לשנות ייעוד מיער טבעי לשימור עפ"י תמ"א 22 לשמורת טבע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מסמכיםפרסום נוסח אישור ברשומות
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(א) עיון השר
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(א) עיון השר
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(ב) אישור השר
נספחיםדברי הסבר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות

תיאור המיקום:
שמורת טבע צוקי שיירות
המצוק צפונית לשמורת טבע מוכרזת מסיב אילת וממערב לישובים יטבתה, קטורה ונוה חריף.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39105חלק1-2
39109חלק3-4
39110חלק1
39111חלק1
39112חלק1
39113חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/03/2007תאריך פרסום: 13/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5640. עמוד: 1999. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים09/02/2007תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט28/01/2007
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה18/01/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/01/2007
החלטה בדיון באישור תכנית20/11/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/09/2006
פרסום להפקדה ברשומות28/08/2006תאריך פרסום: 28/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5570. עמוד: 4766. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים25/08/2006תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/08/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט25/08/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/07/2006
החלטה בדיון בוולק"ח19/09/2005
החלטה בדיון בהפקדה14/03/2005
קבלת תכנית11/01/2004